Danmarks Breve

BREV TIL: Jørgen Christian Schiødte FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1871-07-31)

Ny kgl. Saml. Fol. 1726.
Det kgl. Mus. for de nord. Oldsager, den 31. Juli 1871.

Höistærede Hr. Professor.

I Anledning af Deres ærede Skrivelse af Dags Dato, som jeg har modtaget lige ved min Afreise her fra Byen, har jeg strax tilskrevet Hr. Justitsraad Herbst og anmodet ham om at forespörge, hvorvidt Hr. Etatsraad Steenstrup, som for Tiden har laant den af Dem ommeldte Under s. 62 kjæbe af en Kronhjort, er færdig med Afbenyttelsen af samme. Er dette Tilfældet, har jeg bedet Justitsraad Herbst udlaane Hjortekjæben til Dem.

Med særdeles Höiagtelse forbliver jeg, Hr. Professor, Deres ærbödigste

J. J. A. Worsaae.

Velb.
Hr. Professor, Inspecteur Schiödte, R. af Dbg.,

Zoologisk Museum
.