Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Frederik Christian Uldall FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1880-09-04)

Ny k. S. Fol. 1844.
Rosenborg, den 4de Septbr. 1880.

Höistærede Hr. Uldall!

Ret hjertelig takker jeg Dem for de tilsendte Explr. af den smukke Bog om det gamle Helligaandshus. Det kan dog vist ikke feile, at den maa gjöre sin Virkning paa Mange.

Med de bedste Ønsker i saa Henseende og med en fornyet Tak til Dem og til Udvalget, forbliver jeg Deres med sand Höiagtelse forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hr. Architekt, Lieutenant Uldall,

Randers
.