Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Frederik Christian Uldall FRA: Jens Jacob Asmussen Worsaae (1885-01-13)

Ny kgl. S. Fol. 1844.
Rosenborg, den 13de Januar 1885.

Höistærede Hr. Uldall!

Jeg maa bede Dem meget undskylde, at jeg först nu, lige efter min Hjemkomst fra det sædvanlige Juleophold, kan sende Dem Qvittering og Tak for Deres venlige Bidrag til Christiansborg Slots Udsmykning. Naar nu blot ogsaa en gylden Tid maatte oprinde for Opföreisen af et Nationalmuseum! Men under de nærværende Forhold maa man öve sig i Taalmodighed.

Hjertelig Tak for de interessante archæologiske Meddelelser Deres Brev indeholdt. Det glæder mig, at det forlöbne Aar har været saa godt for Dem. Med de bedste og oprigtigste Ønsker for Dem og Deres Familie i det nye og med en fornyet Tak for gammelt Venskab forbliver jeg Deres med særdeles Höiagtelse

forbundne

J. J. A. Worsaae.

Hr. Architekt, Lieutenant Uldall,

Randers
.