Danmarks Breve

NAVNEFORTEGNELSE B. L. ?: Biografi...

s. 73 NAVNEFORTEGNELSE

B. L. ?: Biografisk Lexikon, udg. af C. F. Bricka. I–XIX.

B. H. L. ?: Biografisk Haandleksikon, ved S. Dahl og P. Engelstoft. I–III

Side

H. C. Andersen. 1805–1875. Digter. B. L 19 f

P. W. Becker. 1808–1877. Provst. Historiker. B. L 61

Brian Boru. 926–1014. Irsk Konge, faldt i Slaget ved Clontarf 15

A. de Caumont. 1802–1873. Arkæolog 39

Rich. Christensen: 1843–1876. Dr. phil. Filolog. B. L 62

Edv. Collin. 1808–1886. Departementschef. B. L 13

Jonas Collin. 1776–1861. Conferentsraad, Finansdeputeret. B. L. 15

J. C. M. A. ChaudruC de Crausanne, 1782–1862. Antikvar, Advokat Maitre des requêtes 39

Dagmar. 1847–1927. Prinsesse, Keiserinde af Busland 24

T. C. Dahl, Stiftamtmand 1807–72 58

Léop. V. Delisle. 1826–1910. Bibliotekar. Skrev Normandiets Historie 38

N. F. Dyrlund. 1826–1917. Dr. phil Nordisk Filolog. B. L 60

H. C. C. Engelhardt. 1825–1881. Arkæolog. B. L 68

Edv. Erslev. 1824–1892. Geograf. B. L 58

J. G. Forchhammer. 1794–1865. Prof. i Geologi. B. L 30f

Gunhild. Dronning B. L 13

H. Hansen. 1803–1883. Arkitekt. B. L 68

C. F. Herrst. 1818–1911. Arkæolog. B. L 30, 62

I. D. Herholdt. 1818–1902. Arkitekt. B. L 68

Edv. Holm. 1833–1915. Prof. B. L 68

N. L. Høyen. 1798–1870. Kunsthistoriker. B. L 27, 58

K. Kling 59

I. M. C. Lange. 1818–1898. Botaniker 31

J. G. Levetzau. 1782–1859. Overhofmarskalk 31

s. 74 Fr. Lisch. 1801–1883. Schwerin. Arkæolog 56

Chr. Molbech. 1783–1857. Historiker 9

P. A. Munch. 1810–1863. Professor. Norsk Historiker. »Runeindskrifter paa Øen Man og Hebriderne« i Antik. Annaler 1850 25

C. L. Müller. 1809–1891. Arkæolog 63

Sir Charles Murray. Engelsk Gesandt 23

S. Nilsson. 1787–1883. Zoolog og Arkæolog i Lund 56

North 21

Dan. O’Connell 1775–1847. Irsk Statsmand 15f

Raae 69

C. C. Rafn. 1795–1864. Arkæolog. R. L 25f

Rhousopoulos, Prof 62

Rolf, Rollo. Hertug af Normandiet, † c. 920 35, 28

I. M. C. Schiödte. 1815–1884. Zoolog. B. L 61

I. N. Schmidt. 1827–1852. Topograf. B. L 30

Schröter. Prof. i Rostock, † c. 1825 56

L. Skau. 1817–1864. Politiker. B. L 57

Jap. Steenstrup. 1813–1897. Prof. i Zoologi. B. L. Skrev i Universitetets Reformations Festskrift 1862: Et Blik paa Natur- og Oldforskningens Forstudier til Besvarelsen af Spørgsmaalet om Menneskeslægtens tidligste Optræden i Europa. 46

M. Steenstrup. 1822–1904. Historiker. B. L 56

C. L. Steinhauer. 1816–1897. Arkæolog. B. H. L 59

C. A. F. Strunk. 1816–1888. Arkæolog. B. L 30, 67

Ja. Stuart. 1713–1788. Funde in Sparta. The Antiquities of Athen 67

Thomas. Advokat i Rouen 28

C. J. Thomsen. 1788–1865. Arkæolog. B. L 28, 57

I. F. C. Uldall. 1839–1921. Arkitekt. B. L 69

I. L. Ussing. 1820–1905. Prof. Filolog. B. L 65

P. V. R. Wulff. 1807–1878. Kasserer 28