Danmarks Breve

En Worsaae-Bibliografi Hvortil kan ...

s. 72 En Worsaae-Bibliografi *) findes i Aarb. nord. Oldkynd. 1886 og S. Müllers Mindetale over Worsaae 1886 (Særtryk).

De i disse Breve nævnte Arbeider af Worsaae ere: Veile Byes Historie i Historisk Tidsskrift 1840. Dronning Gunhild. Hist. Tidsskrift 1841, 1842. Runamo og Braavallaslaget. Kbh. 1844 med Tillæg 1845. Blekingske Mindesmærker fra Hedenold. Kbh. 1846. Zur Alterthumskunde des Nordens. 1847.

NOTER

1) Repeal, Ophævelse af Fællesskab mellem England og Irland, foreslaaet 1832 af O’Connel.

2) Dette Brev af 19. Jan. 1852 er tidligere trykt i Vid. Selsk. Overs. 1852. S. 150 f.

3) Seneste Skrift: 19/1 1852 er: Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland. Kbh. 1851. Engelsk og tysk Udgave 1852.

4) Mindesmærker i Bretagne. Vid. Selsk. Overs. 1852. S. 218–236.