Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Christian Ørsted FRA: Gustav Ludvig Wad (1812-05-05)

5.

S. T. Herr Professor Ørsted.

Højstærede kjære Herr Collega.

Med Deres Tilladelse anmoder jeg Dem om at forskaffe mig eller Museet følgende Fossilier, hvorfor jeg gjerne skal sende til Vederlag norske Fossilier, eller hvis ikke da for Penge.

s. 30 i Paris

Corind on harmophane translucide et opaque.

i tydelige Krystaller.

Dichroite i tydelige Krystaller.

Euclase, det sjældneste Fossil

[le dernier vendu coute 700 francs].

Analcime tilspidset paa alle Hjørner med 3 Flader.

Dipyre, djerv og i Krystaller.

Laumonite, som man overtrækker med en Fernisz, for ikke at forvittre.

Cuivre arseniaté lamelliforme i ligevinklede 6 sidede Tavler.

Pyroxène diopside.

Pleonaste i Oktaedre eller Granatdodekaedre
maaske vil Haüy og Neergaard og Jacob sen bidrage sit til at skaffe disse.

i Tydskland

Blattriger Augit, fra Soualpe.

Diopsid fra Italien.

Zoisit i Krystaller.

Bergseife, den ægte.

Gelberde, den ægte.

Weisz-Kupferertz, den ægte.

Linsenkorniger

Iaspisartiger

}Thoneisenstein

Zinnkies, Etain sulfuré, maaske bedst i Frankrig.

Sismartzer Braunsteinertz.

Disse ere mig især vigtige af dem, som ere optagne i Systemet; de ubestemte og ganske nye sørge De mig for.

Sig Baron Moll, at Aarsagen, hvorfor jeg ikke har skrevet ham til, er fordi alle Breve bleve aabnede, og at det altsaa ikke var nogen Fornöjelse at skrive.

Hils og tak ham meget, Vær lykkelig paa Deres Rejse og hav mig og min Videnskab i alvorlig Erindring

Khavn d 5te Maj. 1812

Deres hengivne

WAD.