Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Christian Sommerfeldt Nernst Münster (1809-07-28)

3.

Jeg sender Dem herved det forlangte Brev og takker Dem meget, fordi De er saa god at have saa megen Uleilighed med min Samling.

Da vore Bancosedler ere saa slette, saa vil De ikke finde det ubilligt at jeg faaer de 600 Rd udbetalt i S. H. C. da jeg her og maae betale alle Omkostninger i denne Myntsort.

Turde jeg bede Dem anmode Rybergs Huus om at give Iselin et Comp. i Kiel, som have de 4re Kasser i Forvaring, Ordre til at afsende disse med første Fragtvogn til Aarhuus under Adresse Másmann et Schwedler og saa give mig Regning paa Omkostningeme fra Altona til Kiel, som Rybergs Huus efter vedlagde Hr Donners Brev skal have betalt. Hr Iselin et Comp maatte accordere en billig Fragt som skal blive betalt i Aarhuus. Jeg ønskede disse Kasser jo før, jo heller, da ieg har endeel Bøger og Papirer deri, som ieg ikke længer kan undvære.

Da ieg nyelig er kommet hertil og Tiden er mig kort, kan ieg i Dag ikke skrive mere, men maae opsætte det til næste Post.

Deres hengivne

C. S. MÜNSTER.

Aalb.28 July 1809.