Danmarks Breve

BREV TIL: Gregers Wad FRA: Jens Esmarch (1804-08-17)

14.

JENS ESMARK

Født i Jylland 1763, Student fra Randers 1784. Studerede i Kongsberg, hvor han tog Bergexamen 1790 og derefter i København en juridisk og geometrisk Examen. I 1791 studerede han hos A. G.Werner i Freiberg, reiste derpaa til Böhmen og Ungarn, hvorom han udgav: Kurze Beschreibung einer mineralog. Reise durch Ungarn und den Bannat. Freiberg 1798.

1797 Oberbergamtsassessor paa Kongsberg og 1802 Lektor i Mineralogi ved Bergseminariet. I 1814 Prof, i Bergvidenskab i Kristiania (Oslo). Han skrev om Gletscherne i Norge i Edinb. New Phil.Iourn. 1826 og om Moræne ved Lysefjord (Se Norsk geol. Tidskr. 1.13) 1837. Han var gift med en Datter af Overberghauptmand, Professor M. Th. Brünnich. Død 1839.

1.

Kongsberg17 Aug 1804.

Høystaerede kiære Svoger

Hermed sender ieg de tvende nylig af mig opdagede Fossilier det grønlighvide smelter let for Blaeserøret til et klart gennemsigtigt Glas, er halvhaard i høyere Grad end Flusspat, ieg fandt det ogsaa krystalliseret i skiæv vinklede Prismer hvis Sideflader støder sammen under samme Vinkler som Topasen og med Forandringer paa Enden ligesom ved den, ieg har den under Analyse og fundet 63/4 pr. C Crystallisations Vand, imellem 34 og 35 pr. C. Kisel lord, Kalkiord holder den ogsaa med noget iern men Mængden og om der ere andre Bestanddele ved ieg endnu ikke da ieg ikke har endt Analysen, den er fra Nøtebroe Grube ved Arendal. Den anden fandt ieg ved Laurvig, hvor ieg ogsaa opdagede Zirkon ligesom de ved Frederiksvaern. Denne Reise var interressant, da ieg desforuden s. 133 giorde nogle geognostiske Observationer som ere mig kiære. Ieg har begyndt at arbeide paa at bringe alle mine Observationer i Norge i orden for at forelægge Videnskabs Selskabet samme. Min Kone beder med mig at hilse deres gode Nicoline

I. ESMARK.