Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Elisabeth Boisen (dato ukendt)

Til

Dronning Caroline Amalies
Asyl og Asylskole.

Idet jeg takker hjærteligt for al den Venlighed, der af Alle er viist mig igjennem de mange Aar jeg har havt den store Glæde at være i Asylets Tjeneste, føler jeg Trang til at give denne lille Samling Breve — et tro Billede — blandt mange andre — af vor herlige og elskelige Dronning Caroline Amalie i hendes varme, kjærlige Hjærtelag for de Smaa herinde.

Elisabeth Boisen. s. 2 s. 3 s. 4