Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HERR CANDIDAT BOISEN.

Jeg har ladet Quade underrette om min Hensigt at leje Vester-Volds Mølle for en Tid, til en Skole, og lovet at indestaa for, at Børnene ikke beskadiger noget paa Volden. (Det er al den Formalitet, som behøves.) Nu kan De indgaa Kontrakten med Mølleren.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.