Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HERR CANDIDAT PETER BOISEN.

Tilgiv at jeg først saa sent sender Dem det første Kvartal. Lad mig benytte denne Lejlighed for atter at takke for al Deres Troskab, for mine Unge og Gamle, og for atter at udtale min Velsignelse over Dem. Maatte Herren ret synligen være med Dem og Deres kjære Brødre i dette Aar! Maatte Han først og fremmest være med mig, saa jeg maatte kunne fejre en nye Opstandelse i kraftig Daad i Hans Tjeneste! Deres Broder Carl er ankommet. Gud velsigne hans Indgang i sit nye besværlige Kald! Hvis han ønsker at tale med mig, da bed ham komme paa Onsdag Kl. 1, hvis han kan det.

Guds Fred!

CAROLINE AMALIE.

Vil De give Pengene til den lille Schmidth til Deres yngste Broder; han besørger dem jo til Reedtz.