Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (184u-09-30)

HR. CANDIDAT BOISEN.

Maa jeg som sædvanlig tilligemed Deres Kvartal sende Udlægget for lille Schmidth i Horsens, som Deres Svoger Reedtz er saa god at besørge. Naar Frøken Sieveking er hos mig i næste Uge, var det vel, De kom en Dag for at fortælle os om de Damer, De skrev mig om, som De troede skikkede sig til at deltage i en »Frauen Verein«. Vi vil blot saa ganske smaat forberede Sligt, for at en saadan Indretning kan blive i christelige Hænder, i det mindste under christelig Bestyrelse, og Verdens Forfængelighed ej kommer til at smitte dem; Vi vil slet ikke tale derom. — Jeg haaber, Deres Broder og Børnene har det godt!

d. 30. September.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.