Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1847-01-30)

HERR CANDIDAT BOISEN.

Her sender jeg Dem 50 Rbd. til Herr Levinsen for at anskaffe nyttige Bøger til Tugthusfangerne i Viborg. Vor Herre velsigne Valget og Læsningen! — Berendsens Anbefaling er ret god; men det undrer mig, at hun søger denne Plads, hun, der har et Institut paa tredive Elever, hvor hun gavner meget. Det vil være rigtigst, at Jomfru Jakobsens Anbefaling vejleder mig ved Valget af hendes Eftermand. Jeg haaber paa Tirsdag at indhente det, jeg forsømte forrige Tirsdag, Besøget i Skolen, og da taler jeg med Jakobsen. — Grundtvig fik mit fulde Samtykke til en Lærerfamilie boende i Skolen. Om Skolen vil have Gavn heraf eller ej, vil jo først Frugterne vise; men begge var vi enige i, at hvis det forandrede i Lærerens Stilling skulde svække hans Interesse for Skolen, da kjendte vi jo begge Læreren nok til at vide, at en Erindring herom af een af os vilde være tilstrækkelig, for at han selv rettede dette.

Nu Gud befalet Læreren og Børnene.

30. Januar 1847.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.