Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HR. CANDIDAT BOISEN.

Først mine bedste Ønsker til det nye Aar. Gud velsigne Skolen og lade der opvokse en fast Stab til Hans Ære. Gud velsigne ogsaa Deres Gjerning hos de fattige. Mine varme Ønsker for Dem og Deres Børn, for Deres Broder og Svigermor. Herren holde sin beskjærmende Haand over Møllen. Her sender jeg Dem de forskjellige s. 11 Summer, enhver betegnet. Til Lindberg hvert Kvartal 125 i 4 Kvartaler. En af Dagene ser jeg Dem nok. Her er Skaaruppernes Adresse og en anden Ansøgning, jeg har modtaget. Dernæst ønskede jeg at tale med Dem om en Bog, jeg har modtaget af Jørgensen-Jomtaug; salig Kongen protegerede den Mand, hans Hensigter ere mest gode.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.