Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HR. CANDIDAT BOISEN.

Det er nødvendigt at forklare Dem Grunden, hvorfor jeg faldt paa ingen Æbler og Kager at ville have paa Juletræet; det var, fordi Børnene i Aften blev saa graadige ved Fordelingen af de afklippede Æbler og Kager, og jeg frygter, at somme af dem paastod Intet at have faaet, for at faa des mere; der var een af Drengene, der havde hele 5 Kager af dem paa Træet. Men vi have jo langt færre Børn og behøver da kun ordentlig at kontrollere dem, hvilket det indskrænkede Rum og den større Mængde Børn i Aften gjorde umuligt. Lad Dem derfor ej forstyrre med Træets Pynten efter den første Bestemmelse.

CAROLINE AMALIE.

Torsdag Aften.