Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

Hjertelig Tak, Herr Candidat Boisen, for Deres mange gode og kjærlige Ønsker baade fra Dem selv og Deres hele Kreds, Børnene alle iberegnede. Gud velsigne Dem alle for Deres Kjærlighed, som jeg beder Gud stedse at ville bevare mig. Usigelig glæder det mig ogsaa, at Grundtvig har villet fejre d. 28nde Juni. Jeg skal selv takke ham derfor. Des værre tillader mit Ben mig ikke at komme til Byen næste Onsdag, hvor jeg da mundtlig havde kunnet takke, men maa bede Dem at ville gjøre det i mit Sted til Alle. — En uhyre Glæde var mig det Brev fra de syge og saarede Soldater, Gud lønne disse taalmodige Helte for slig Paaskjønnelse. Vil De bede Pastor Holsteen i mit Navn at udtale til dem alle min varme Tak for Deres gode Ønsker, som jeg saa inderlig havde paaskjønnet. — Hver Gang jeg kunde gjøre dem en Glæde, takkede jeg Gud derfor, og bad ham lade mig være dem til saa megen Nytte, som Han ønskede det, —

Schjern vil De sende 10 Rbd,, den stakkels Mand har mistet meget med Kongens Bortgang. —

Her ere Pengene til de fattige og til Lindberg og til den lille Schmidth.

Mine hjerteligste Hilsner til Deres Kone, Broder og Svigerinde.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.