Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HERR CANDIDAT BOISEN!

Gud være lovet, der holdt sin Haand over Deres Svogre. Sig til Deres kjære Meta, hvor inderlig jeg glæder mig herover. Gud beskytte og beskjærme dem fremdeles! Det var mig en kjær Tanke, at De besøger de Saarede, og at De endog vil se til dem i Schleswig ved at rejse til Flensborg med Roepstorf. Maatte De ret som et Herrens Sendebud kunne bringe Lindring og Trøst blandt alle disse Lidende. Jeg sænder Dem her de tilgodehavende 300 Rbd. og beder Dem benytte deraf, hvad der kan afses fra de Fattige, til de Saarede. Maaske De endnu skriver mig nogle Ord, inden De rejser, for at underrette mig om, hvad man mest trænger til i Lazaretterne i Kjøbenhavn. Jomfrue Krause kommer nu nok snart hjem. Hvilket sørgeligt Hverv for Dem og Meta at maatte melde Fru Dalgas og Datter een Søns Død og den andens farlige Saaring. Stakkels Svend, der begræder sin bedste Ven: Lt. Blom! Hvor mange, mange ere sønderknuste af Smerte; stakkels Læssøe! hvor mon det gaar ham! Gud velsigne Dem og Deres fremdeles.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.

Skulde Stuerne i Asylet ikke blive rigtig tørre til næste Mandag, da er det bedre at lade Ferien vedblive endnu i næste Uge.