Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HERR PASTOR BOISEN.

Vilde De ikke i Morgen tidlig sende Gier ud til Østerfælled, hvor han hos Detaille-Handleren kunde erfare, hvor, i hvilket af Husene: Thora Nielsen boer. Vi mødte i Gaar en nydelig 12—13 Aars Pige med en stor Sæk Høvlspaaner. Hun slæbte paa dem, og Byrden lod til at trykke hende; hvor det undrede mig, da hun kom forbi en Bænk, hun ej gav sig Tid til Hvile. Jeg spurgte hende hvorfor. Hun svarede: »Jeg tør ej spilde Tiden, min Moder er saa syg af Slimfeber, og vi have hverken Varme eller Mad; jeg bør skynde mig, for at der kan komme lidt i Kakkelovnen.« Jeg gav hende 1 Rbd. De skulde da have set, hvor den yndige Pige blev glad, s. 21 hun tog min Haand, og kyssede den og sagde: »Nu skal Mutter faa Mad; oh! tusind, tusind Tak, lille Madame.« Nu længes jeg efter at høre fra denne Moder og denne Datter, om det er Mennesker, man burde have Omsorg for. Hils Meta og de Smaa,

Velvilligst

C. A.