Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1856-08-25)

Mandag Aften 25 August 1856.

HERR PASTOR BOISEN!

Jeg sender Dem her en Ansøgning af Utberg, som ofte har digtet til mig; han er forlegen for at indløse noget Tøj, Linned, paa Assistenshuset, som han des mindre kan undvære, da han har været syg. Jeg sender her 4 Rbd. og ønsker, at De vil love ham 6 til efter første September. I Dag er Rørdams rejst til gl. Kjøge og kommer først igjen Fredag. Jeg vilde ønske, De kunde høre Rørdam imellem præke. Disse Prækner er mig en sand Vederkvægelse. Rørdam kjender det fordærvede Hjerte til Bunds. Man bliver betænkelig ved saaledes at ransages, bedrøvet at være saa langt fra den smalle Vej, men glad ved at vide at kunne altid have en Ledsager til at føre os paa den rette Vej, naar vi selv kun blot vil. O, hvor styrkes og vederkvæges vi ved at vide, Guds Kraft er mægtig i den svage!

Vil De bestemme en Dag i næste Uge for at møde her med hele Skolen! Da skal vi ogsaa tale om Madame Regnevold. Jeg ønsker at give hende en lille Pension.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.

Mine hjerteligste Hilsner til Meta og Børnene.