Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1858-04-30)

HR. PASTOR BOISEN.

Vilde De i Morgen sende et Par af de store Drenge op til Asylet og lade hente de smaa Trillebøre, der burde repareres paa Værkstedet hos Poeske, Der er kun 4 eller 5, det var rigtigt at complettere indtil 6. Dernæst synes mig, kunde der forfærdiges et Dusin Skufler ligeledes til Asylbørnene; mig synes, det kunde more de Smaa at køre Sand og at holde Pladsen ren; tillige var det en nyttig Leg! River ønsker jeg ikke, da de derved let kunne komme til Skade. —

Ligeledes ønskede jeg, at alle de største Drenge i Asylet fik smaa Trægeværer og en Fane, en Tromme og Pibe. Hvad synes De derom? Pladsen er saa stor og saa indbydende til Evolutioner.

d. 30. April 1858.

Velvillig

CAROLINE AMALIE.