Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HERR PASTOR BOISEN!

Overbringeren af disse Linier er en Kone fra det Slesvigske, som jeg tidligere har understøttet. Hun lider meget i sit Ben og tror, at det bliver hendes Død, hvorfor hun ønsker, at De vilde forberede hende, tage hende til Skrifte og give hende Sakramentet. Gud velsigne Dem til den Gjerning.

Velvilligst

d. 26. Oktober.

CAROLINE AMALIE.