Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1858-11-22)

D. 22. November 1858.

HR. PASTOR BOISEN!

Lige kommer jeg fra en stor Dinér paa 30 Personer, hvoriblandt 12 Fyrsteligheder, hos mig selv, i Anledning af Dagen; men jeg fejrer den ogsaa paa Torsdag med mit sædvanlige store Aftenselskab, hvortil jeg nu indbyder Dem. I Aften ønskede Landgrevinden at give et Bal.

Jeg skrev til Jomfru Hass i Morges, at jeg vilde besøge Skolen enten Fredag eller Lørdag, og Onsdag henimod Kl. 3 skal jeg være rede til at modtage Dem.

Gud ske Lov, at det er bedre med Meta og at hun taaler at spise Kjød og drikke Vin, hvilket vil styrke hende. Skal jeg ej forsyne hende med Rhinskvin? Sig mig det kun ligefrem! og hjertelig glæder jeg mig, at Børnene ingen Skarlagensfeber fik! — Hvor gjerne var jeg til Stede ved Præsteconventet i Søllerød og hørte Præsterne diskutere. Hils alle de gode Mænd fra mig; Gud velsigne deres Sammenkomst, lad den blive levende og ikke uden Frugter! — Hvor det er dejligt at leve i denne Tid; i en Tid, hvor man hører saadanne Prækner som af Grundtvig i Gaar. Jeg var Kl. 2 hos Blædel og glædede mig ogsaa over ham. Man føler, hvor inderligt det ligger ham paa Hjertet, at vi ikke spilde vort Liv; hvor uendelig meget kunde vi virke, hver i sit, naar man rigtig kom til Erkendelse af sin egentlige Virkekreds; af den, Gud har sat én til! Sædvanlig drives Livet hen, og først mod Enden erkender vi den lange Omvej, vi gjorde, i Steden for at øse straks af den sande Kilde, der ene giver Liv og Kraft og Lyst! Hvor jeg takker Gud for den langt større Klarhed, Han gav mig i de seneste Aar, over min Sjæls Tilstand, men jeg haaber stedse en endnu langt større, og en langt større Trosfylde end hidtil. Hvor gjerne fortsatte jeg vore Samtaler om Tirsdagen, naar disse stundom er Dem belejlige. Hjertelige Hilsner til Rørdam.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.