Danmarks Breve

BREV TIL: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig FRA: Caroline Amalie (1868-12-31)

KJÆRE META!

Jeg sender Dem Kvartalet ledsaget af de hjerteligste Ønsker for Dem og Deres Børn! Maatte det nye Aar bringe Dem Lindring og en bedre Sundhed.

Jeg bør sige Dem, hvor kjært det er mig, at Elisabeth synes at holde af de kjære smaa Asylbørn, og at hun forstaar godt at styre dem, hvilket ikke er saa let ved et saa stort Antal. Jeg glædede mig ogsaa ved at se Deres kjære Sønner. Gud velsigne Dem og Børnene!

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.

31. December 1868.