Danmarks Breve

BREV TIL: Elisabeth Boisen FRA: Caroline Amalie (1875-06-08)

KJÆRE ELISABETH.

Hvor det glæder mig, at du er glad og glæder dig over Naturen. Ems er i den Henseende tiltalende i skjønt Solskin. Ved bedækket Himmel har dette Sted noget trist, nedstemmende ved den snævre Indskrænkning af høje Klipper. Jeg var der sidst for 19 Aar siden; det er sandsynligt, at i denne lange Tid er der gjort meget til Stedets Forskjønnelse. Maatte nu Badene og Brønden ret tiltale dig, og du høste Velsignelse af dit Ophold. Dette ønsker jeg ogsaa for den kjærlige Grevinde Schmettau, som du kjærligst vil hilse fra mig! — Modtagelsen her i Onsdags var virkelig yndig! Jeg siger, at virkelig sand Kjærlighed er en Livseleksir; den gaar lige til Hjertet. Jeg var usigelig bevæget!! Rørdams Tale og de smukke Sange bidroge ej lidt dertil; 75 unge Piger, hvidklædte med lyserøde Flors Echarps toge sig nydelig ud ved Opkjørselen til Slottet, hvor de strøede Blomster og kastede Buketter. Tak, kjære Elisabeth, for den kjærlige Del, du tager i dette de kjære Lyngbyeres Kjærligheds Bevis. Gud velsigne dig derfor.

Din

ret hengivne

CAROLINE AMALIE.

d. 8. Juni 1875.