Danmarks Breve

BREV TIL: Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig FRA: Caroline Amalie (1879-05-10)

KJÆRE META!

Med Glæde opfylder jeg Deres Ønske og haaber, den kjære Elisabeth ret grundig maa have godt af den foreslaaede Kur. Det er mig ogsaa en rigtig Tilfredsstillelse, at hun følger med sin kjære Moder; thi i Fjor beklagede jeg inderlig, at De saa ene maatte foretage den besværlige Rejse, Gud være lovet, at Badet i Norge har været Dem saa gavnligt, at De i Vinter har haft det langt bedre end ellers. Elisabeth vil have fortalt Dem om den glade Fest, vi havde i Asylet paa den 50 aarige Stiftelses Dag. De kan tænke Dem, med hvilke Taknemmeligheds Følelser mod Vorherre, jeg fejrede denne Dag.

Nu ønsker jeg Dem, kjære Meta, og Elisabeth den bedste Virkning af Rejsen til Norge og haaber, at Elisabeth imellem skriver mig derfra. Gud holde sin beskjærmende Haand over Dem begge.

Deres inderlig hengivne

CAROLINE AMALIE.

d. 10 Maj 1879.