Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Horn FRA: Iver Als (1766-05-05)

IVER ALS.
1722—70.
TIL THEATERDIREKTØR FREDERIK HORN.
1766, 5. Maj.

Til Figurantinden Marie Holm.

En sort Taftes Kaabe med Kniplinger 5 R. 3&

Et Par bomulds Vanter » » 2 »

i Penge 3 » 1 »

En Graae Barracans afstived Hverdags Trøye 2 » 2 »

En Grøn Estoffes Amazon habit med Sløyfer 10 » 4 »

22 R. » &

Da dennes Nøgenhed blev Directionen bekindt, og hun intet Salarium har bekom med i sin application til Theatre nu paa 3die Aar, fik ieg Ordre at udsee noget for Garderoben ubrugeligt. Men da det ikke blev Umagen Værd at ruinere de kipprede hviide Subrettehabits, uden at bekoste Nyt igien af det, som i disse Tiider i sær koster 7 til 8te R. stc., og hvor til nu 3 stc. vilde behøves, har ieg overkommed det af anden Couleur, som var nyt og hende til Slid tieneligen. De 3 R. og 1 & har hun faaet til Huusbehov. Hendes forhen hafde Pialt af kaabe viises hermed Directionen, for selv at see, at hun ikke kunde skiuele sig, hverken paa Gade eller Repetitions, hvornæst Deres Velbyrdigheds Approbation til betaling maatte erholdes.