Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Gert Londemann (1768-01-01)

TIL MAGISTRATEN.
1768, 1. Januar.

Den høye Magistrat et glædeligt nyt Aar
Jeg ønsker; Ønsket gir Gud Ønskers Fylde naaer
til ald Lyksalighed i Aaret at erlange,
Foruden dette, saa i andre fleere mange;
Særdeles Glædskabs Aand Dem føye Glæde til,
Som Publici Behag er viist i Skue-Spil!

Nu har jeg længe nok fornøyet Publicum,
Herefter ønske vil, at maa agere Stum.
Den høye Magistrat kand giøre mig til Graver;
Ey Hoved, Vittighed, ey høye Tale-Gaver
Dertil udfordres, og en slig Catastrophe
En Theatralsk Person giør til et Menneske.

Den høye Magistrat betæncke sig derpaa,
at ved Vacance, jeg slig Leve-Brød maa faae
Den muntre Geist udi de unge muntre Dage
Ved Alders Mattighed sees giærne at aftage;
Velviise Herrer det betænke viiselig,
Og Deres Haand derpaa i Naade række mig!

Vil Gunst og Naade mig den Lykke unde, at
Jeg naaer mit Ønske-Maal, Den høye Magistrat
Jeg vil velsigne for saa god en Nyt Aars Gave,
Og takke meere, end jeg ellers Tak kand have
Af heele Publico for ald min Tieneste,
Hvoraf jeg ikke selv, men andre kun kand leve.