Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Christopher Pauli Rose (1782-08-11)

TIL STUDENT K. L. RAHREK.
Birckerød, 1782, 11. August.

Høystærede!

Med megen Følelse, skiønt stille, afbrød ieg vor sidste Sammenkomst. Med megen Følelse har ieg seet Mærker paa Venskab s. 27 hos Dem. Med megen Følelse, har ieg modtaget Deres Skygge-Samling, da den erindrer mig om Deres Bortreyse. Med megen Følelse sender ieg den tilbage tilønskende Dem all Himlens Velsignelse paa Deres Hen- og hastige Tilbage-Reyse, og bedende ey at forglemme Deres oprigtige Venner i min Kone og mig.

Kom ud til os med vore fælles Venner Rosings om mueligt.