Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Elisabeth Caroline Amalie Rose (1787-07-26)

TIL KAMMERHERREINDE D. L. v. WARNSTEDT.
1787, 26. Juli.

Til Vem, uden Dem Naadige Frue, kand ieg klage min Sorg, og søge tilflugt hos? Tal De min Sag hos Kammer-Herren Deres Mand, og saa er ieg vis paa at finde Bønhørelse. I det mindste s. 29 |: Forsickere ieg, veed Gud :| at Kammerherren ey skal lide 1 sk. Skade ved mig. Deres naadige Forbøn vil forskaffe mig den lycke af det laan ieg har søgt ved Theatret og saa er lycken giort for Deres underdanige Tienerinde.

P. S. Min Siæl længes efter Bønhørelse.