Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Elisabeth Caroline Amalie Rose (1787-08-22)

TIL H. V. v. WARNSTEDT.
1787, 22. August.

Med Skiælven og Siæle bedrøvelse Saa ieg og hørte Deres grumme Forbittrelser imod mig siste gang ieg havde den Ære at tale [med] Dem: men min Gud! Havde ieg og fortient det? Har ieg nogensinde forglæmt at opfylde min Pligter? Har ieg nogensinde Forglæmt den Agt ieg skylder Deres Høy Velbaarenhed? Jeg tør Driste mig til at sige, Ney: men med alt det, maa ieg lide.

Jeg Tager mig den underdanige Friehed her at overlevere min P. M. til Den Høye Comision, I det faste Haab af Deres naadige Recomendassion og med en Hilsen Frae Encke Frueen Pfull fød Carsstenschiol som boer paa Birckeröd er ieg stedse En underdanig Tienerinde.

P. M. I dette øyeblick giør De Inførsel hos mig om De ey nu Ræder mig med Causion for 40 Rdr. Hør mit Raab.