Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Elisabeth Caroline Amalie Rose (1791-03-31)

1791, 31. Marts.

Min ulykkelige forfatning nøder mig at uleylige og anraabe til Deres Høy Velbaarenhed om at have mig gunstig i Erindring angaaende min allerunderdanigste ansøgning om en Frie Comedie: nu er snart den beste Tiid forbie, og længere hen vil vist antallet af Tilskuere blive meget faa, beder derfor allerydmygst ey at forglæmme mig ulykke[lige] med hastig bønhørelse.

Var ieg ung, eller minne faa Fortienester som ieg har haft som Skuespillerinde endnu var i Hukommmelse, saa ville Aarets-Tiid ey giøre tilløbet mindre, men da Disse 2 Ting ey er mer saa haaber ieg tilgivelse for min Frygt og Dristighed.