Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christopher Hartmann Ørsted (1756-12-17)

CHRISTOPHER HARTMANN ØRSTED.
1721-87.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1756, 17. December.

Da et Aar nu er forløben siden Acteurerne fik Buxer til de Theatralske Dragter, og det nu er paa den Tiid, da de pleyer at faae dem, saa indstilles dette til De Høye Herrer Directeurers Godtbefindende, om De vil accordere enhver Acteur en vis Penge, som kand beløbe sig til 6 Rdl, eller og at enhver skal lade dem forfærdige, og siden indsende Regning derfor; Hvorpaa vi venter De Høye Herrers gunstige Resolution.