Danmarks Breve

BREV TIL: Michael Rosing FRA: Peter Thun Foersom (1808-04-uu)

TIL SKUESPILLERMICHAEL ROSING.
[1808, April.]

Min elskede Lærer, Mester, og Mønster! —

De har ingen Feber mere, har vores alles Lærerinde og Mesterinde i Aftes sagt mig: derfor tør jeg bede Dem om at hædre, at opmuntre Deres Lærlings svage Forsøg ved Deres Nærværelse paa Søndag: — af Deres Godhed tør jeg haabe min Bøn opfyldt.

Om dette Declamatorium — om min Hensigt og Udsigt, kort: om dets Heles Tendentz skal jeg giøre Dem, og kun Dem, min kiære, elskede Mester, Regnskab, saasnart den Krampe, hvori jeg i disse Dage gaaer, er forsvunden! Sundhed og Lyksalighed være over min elskede Lærer!

Det ønsker Deres evig erkendtlige Discipel.