Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Peter Thun Foersom (1810-03-uu)

TIL K. L. RAHBEK.
[1810, Marts.]

Da Saabye var død, skrev jeg faa Linier, som her følge, om hans Jordefærd, fordi Dagen og Skilderiet affærdigede hans Minde hundsk; og fordi man i Provindserne dog skulde se hvad man her og der i det mindste paa min jydske Kant tvivler om: at vi blive lagte i Cristen Jord, sendte jeg dem til Baagøe, som jeg troede var endnu Redacteur for Statstidenden. Han sendte s. 53 dem, som Du ser af Underskriften, til det bipes nequissimus, som udgiver Bladet: men det velopdragne Præstebarn vilde ei indrykke dem: Baagøe loved nu at faa dem indrykkede i Dagen: ogsaa der kunde de ei faa Plads: — kan det ei indrykkes i Theone, under Artikel: Nekrologis med nogen Forandring maaske? Der er ikke et Ord Løgn deri.

Og nu modtag et god rolig Nat og Lev vel, kiæreste Rahbek.