Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Catharine Elisabeth Frydendahl (1784-04-08)

CATHARINE ELISABETH FRYDENDAHL,
FØDT MØLLER.
1760—1831.
TIL H. V. v WARNSTEDT.
1784, 8. Maj.

Drt er mig ikke mulig at tro andet en[d] det [er og] maae være en feyltagelse at ieg er bleven tilsagt at spille Valkyrie Bollen i Balders Død da ieg tror at det aldrig kan have sted at naar maan har giørt sig saa megen umage for at spille hoved Roller og om ieg tør smiegre mig med det tror at have været saa lykkelig at have havft bifal man da vil have at ieg skal spille secund Roller og en Rolle vor man skal gaa ind med blotte føder og et besmurt ansigt.

ieg ber Hr. Kammerherren alsaa at ieg blive befriet en gan for alle for at spille saadane Roller ieg tror ikke andet end at Hr. Kammerherren io inser det selv at ieg ikke bør spille dem.