Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Catharine Elisabeth Frydendahl (1786-09-15)

1786, 15. September.

Jeg har i dette øyeblik faaet en befaling at stykket skal gaa paa Tirsdag og i gentager at det er mig ikke muligt naar det skal gaa i minste maade godt det er min pligt at spille naar det bliver mig befalet men ieg vil bede Deres Velbaarenhed vil have den besynderlige naade for mig at give mig denne befalling skriftig eller ogsaa naadigst erindre at det ikke bliver mig dømt til onde naar det gaar mer en Sledt midt bryst er sledttere end i gaar og orderen ieg har faaet har giort mig ganske forvirret, ieg frygter for at maan vil begynde dette aar med de sædvanlige Sikkaner ieg kan sikkert kalde det saa for naar man vil at ieg skal fremstille for det Høy Kongelige Herskab og Publien og ikke at kunde synge en node Regtig.