Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 7. FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1795-01-17)

TIL KONGEN.
1795, 17. Januar.

Ungdom, ukiendt med Mennesker og Tings sande Beskaffenhed, kom mig til at forlade den theatralske Bane, hvor ieg ifølge min store Lyst for Skuespilkunsten, turde smigre mig med det Haab, at erhverve mig anstændigt Udkomme, foreenet med noget Bifald. Denne Lyst — denne Higen efter at virke paa denne Bane, som Forsynet havde sat mig paa, opfordrer mig til at anraabe Deres Mayestets Naade om: at ieg allernaadigst igien, maatte blive ansat ved den Kongelige Skueplads. Deres Mayestets Naade og Mildhed lader mig haabe, at blive ansat paa lige Kaar med de Skuespillere, som have betrædet Skuespiller- Banen paa samme Tiid som ieg.