Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Collin FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1829-02-05)

TIL JONAS COLLIN.
1829, 5. Februar.

I Tillid til Hr. Doktorens cristelige Sindelav androg ieg hos Ham, at ieg maatte erholde en hviid Kypperts Nattrøie med Ærmer da ieg ikke meere kan taale i Montefiasio Rolle at være saa blottet i 1ste Akt, hvor ieg har kun en stor Sloprok til at skiule mig med og som ieg drapperer mig saaledes med at den ikke yder mig den Varme ieg behøver; imod min Formodning afslog han mig det, og gav mig Anviisning paa noget som han brugte i Fehrbellin; i Hververne savnede ieg ogsaa en Trøie og maatte hielpe mig med en Vest.

Tilgiv ieg besværer Deres Høyvelbaarenhed med denne væmmelige détaile, men ieg plages saameget af Forkiølelse som ieg har faaet i Theatrets Tjeneste, at ieg ikke kan bære meere uden at melde mig syg, hvorfor ieg haaber at hans Plan, som forekommer mig at være et Supplement til hans Skarnagtighed imod mig, maa strande, og ieg settes i stand til at opfylde alt hvad Hr. Etatzraaden behager at befale mig. —

PS. Den slette Skrift beder ieg at undskylde, men det er skrevet i Mørke, og ieg har ingen Kaffe faaet.