Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Hans Christian Knudsen (1791-08-10)

HANS CHRISTIAN KNUDSEN.
1763—1816.
TIL H. V. v. WARNSTEDT.
Jægerspriis, 1791, 10. August.

Da min Permission var forbii d.8deAgust og vi i Dag skriver d. 10, saa tager ieg mig den frihed at bede Deres Høyvelbaarenhed meget om forladelse, for de tvende overløbene Dage, og udbeder mig paa nye aate Dages Permission; paa Grund af Deres Høyvelbaarenheds Godhed, haaber jeg tilladelse. Hendes Kongelige Høyhed Arve Prinsessen har tilladt mig at bruge hendes for Bøn til Hr. Kammerherren, at ieg maatte blive paa Jægerspriis saa længe, Deres Kongelige Høyheder behagede at opholde sig der — som vil nok blive en aate Dage. —

Hans Kongelige Høyhed Kron-Prinsen har lovet at kome til Jægerspriis paa Søndag. Hans Kongl. Høyhed Arve-Prinsen vilde ved denne Leilighed forunde Bønderne et Høstegilde — [h]vor han har bedet mig at hi[e]lpe dem Lit i Orden. — Jeg erindrer mig ved denne Leilighed Kammerherreinden — hvor glad hun viiste sig ved saadan Spøg. Men hun glædes ikke mindre hos den Algode! O! [h]vor hun mangler ved slige Glæder.

Jeg haaber Deres tilladelse som min Foresatte og som den Mand der vil mig Vel. Jeg er med al mulig Høyagtelse etc.