Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Hans Christian Knudsen (1815-01-23)

TIL K. L. RAHBEK.
1815, 23. Januar.

Min Broder.

Jeg takker Dig meget for den Vise Du uleiligede Dig at skrive efter min andmodning til Carl Bruun; hans Moder og Broder følte vores fældes Interesse for hans eget Vel, — kun den utaknemmelige føler det ikke. Jeg troede at han ved at tolke min Tak for et ædelt Publikum, der i en række af 30 Aar har yndet mig som Skuespiller, skulle haft indflydelse paa hans Tænkemaade, da han selv har haft saa ofte Bevis paa Deres Hyldest, og i Særdeleshed da en næsten Døende Mand bad ham om at spille Dandinis Rolle paa sin Høytids Aften skulle rørt hans Hierte! — og at han havde vendt tilbage til Talia Tempel — som Naturen gav ham Evner til — men Nej, han vilde ikke nytte Dit eller mit Venskabelige Vink, Talia vedbliver at græde over hans stivsind. Din Fliid er spild paa hans Dannelse, og min omhyggelighed for hans Vel er til ingen Nytte, imidlertid modtager Du min Tak for Din gode Villie at Du ville række mig Haand til at forsøge at giøre ham selv Lykkelig, og skienkke Theatret en Skuespiller, som havdte Comisk Talen[t] og en skiøn Stemme.

Jeg takker Dig for det gamle Aar, ønsker Dig al Gæld [Glæde] af det Nye med Din begyndte Tilskuer, at Du maae fortienne s. 117 brav Penge med Den, og snart at kunde Indføre i Den noget ret behageligt om vor Elskede Fødelands Skiæbne. Det ønskes af din taknemlige etc.