Danmarks Breve

BREV TIL: Marie Elisabeth Zinck FRA: Hans Christian Knudsen (1815-12-16)

TIL SKUESPILLERINDEN MARIE ELISABETH ZINCK.
1815. 16. December.

God Morgen!

Jeg haaber De har saavet vel, kysset og klappet Den lille Mand og haft en behagelig Morgen! men til det alvorlige; ieg ventede Dem i gaar efter aftale, og vilde Da sagt Dem at min Doctor havde efter megen overtalelse tillat mig at fremsige min Epilog — det glæder mig saae meget meere, Da ieg frygtede for at den skulle forstyrre Dem i Deres Ida. Jeg beklager at ieg ikke selv kan lede Dem til Hoffet og i Den hemmelige Ret, thi det er vel sidste gang ieg betræder Skuepladsen. Modtag nu min varmeste Tak for Deres Beredvillighed til at tolke min Tak for det ædle Publicum ieg i 30 Aar har glædet. Min heele [Familie] Hilser Dem; Hils Deres Mand og modtag vedlagte Loge Billiet, og bed Deres Svigerfader, Ludvig, og deres Koner at beære min Benfice med deres Nærværelse. Deres taknemlige ærbødigste etc.

P. S.

Jeg sender Dem Deres Indledning til giennem Læsning, og beder Dem sende mig Epilogen tilbage med min Søn.