Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Joachim Daniel Preisler (1778-10-28)

1778, 28. Oktober.

Efter at have overlagd Deres Høyvelbaarenheds gunstige Proposition fra alle Sider, saa fremkommer vi nu, næst den ømmeste Tacksigelse og Erkiendtlighed for Deres stoere Godhed imod os, med den indstændige Bøn, at tage Dem af vores Sag saaledes som de utrykkelig er i Stand til at udføre den til vores fælleds Lykke. — Ifald Deres Høyvelbaarenhed smigrer os s. 132 alleeneste med et godt Haab, saa er vor Lykke vidst giordt. Vore Bestræbelser skal bestandig sigte dertil, at danne os efter Deres Befalinger, at opfylde, paa det noyagtigste at opfylde de Pligter, hvilke, ifald jeg skulde opnaae den Lykke, at blive engageret ved Theatret, paaligger os begge. Det vil ikke fortryde Dem, Høyvelbaarne Herr Kammerherre, ja det vil være en Vellyst for Dem, at have giordt tvende Elskende lykkelig, som underskriver sig med den største Høyagtelse etc.

9*