Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Joachim Daniel Preisler (1778-11-20)

1778, 20. November.

Det er Deres Høyvelbaarenhed jeg har at takke for den Sinds-Roelighed, jeg befinder mig udi. Mit Hierte er saa rørt over den Godhed, De har beviist imod mig, at der mangler mig Ord til at udtrykke min Erkiendtlighed. Min Nidkiærhed at behage Dem, Høyvelbaarne Herr Kammerherre, stedse at rette mig i alle Maader efter Deres Befalinger, skal tilkiendegive den Ta'ckneinmelighed, som jeg alleene skylder Dem, og som uophørlig skal ulme i mit Bryst. Jeg er overbeviist om, at Deres Høyvelbaarenhed endnu føyer den Godhed til alt det øvrige, herefter at tage mig og Jomfrue Deweggen under Deres naadige Beskyttelse. Vi skal ved vores Opførsel uophørlig stræbe, at giøre os denne Naade fortiente. Indtil det sidste Aandedrætt vover jeg at kalde mig med den dybeste Høyagtelse etc.