Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Joachim Daniel Preisler (1779-05-26)

TIL K. L. RAHBEK.
Lyngby, 1779, 26. Maj.

.... Beste Ven! skriv mig et par Ord til med Posten, som gaar i Morgen tidlig Kl. 8 fra Kiøbenhavn. Du maa kunde føle, at Din Preisler længes efter Dig, og et Brev — beste, et Brev forkorter Fraværelsen mangfoldig. Gid Du var hos mig! hvor tidt vilde vi da i Skoven tale om de Ting, som ere os begge kiærest, hvor tidt vilde vi da igientage vor Rosings Navn, og i Aanden føle den Glæde, som forestaar os ved hans Tilbagekomst! . . . Jeg trykker Dig tusinde gange til mit Hierte, Beste! — min Koene lader hilse, hun taler aldrig uden med stoer Varme om Dig, og hvem kand vel andet! . . . Saaledes taler jeg med Dig; var det ikke Bahbek, giorde jeg Complimenter, — Tænk paa mig, Beste, og føl saa, hvor ofte jeg tænker paa Dig.