Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Joachim Daniel Preisler (1782-11-01)

1782, 1. November.

Jeg maa bede Deres Høyvelbaarenhed underdanigst om Forladelse, at jeg fordrister mig til at bede Dem sige min forrige Amme, Overbringeren af dette, at hun endnu for det første ey kunne vente sig Resten af hendesTilgodehavende, som efter min Regning er 8 Rigsdaler. — Hun overløber mig bestandig, og nu venter jeg mine Forældre ind fra Landet om 3 Dage saa jeg gierne om mueligt vilde befrie dem ved deres Ankomst for slige Ubehageligheder, som jeg kunne forebygge selv. — Jeg haaber nok at jeg maaskee til Nye-Aars-Tiden bliver saa lyckelig, at kunne afgiøre slige smaae Ting, som jeg kun haver Skam af, indtil de bliver afgjordte . ..

Charlottenborg.