Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Joachim Daniel Preisler (1802-02-16)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1802, 26. Februar.

Uagtet den omhyggeligste Omsorg jeg har draget, for at helbrede mine Øyne; og uagtet alle anvendte Lægemidler, har jeg dog desværre den bedrøvede Erfaring, at Svagheden tager til med hver Dag; og at jeg nu næsten slet ikke kan see! Dette sætter mig i den sørgelige Nødvendighed at henvende mig til den Høykongelige Theater-Direction med nærværende underdanige Beretning; og at tilmelde Samme, at jeg maae opgive alt Haab, nogentid at komme til at bruge mine Øyne for at gavne ved et Arbeide, som det: at soufflere. Dersom jeg ikke, i min, virkelig meere end ynkelige Forfatning, tør vente den Lykke, at nyde Lønnen til Saisonens Udgang; saa beder jeg dog underdanigst, at tvende Anviisninger, som beløbe sig til Tredive Rigsdaler, maatte udbetales til Vedkommende af den Kongelige Theater-Casse.

Den faste Overbeviisning om Uskyldighed er det Eeneste, der kan trøste mig i min ublide Skiebne; og det Ønske, at blive sat i Stand til nogenslags Forretning, for ikke at sætte Kone og Børn blot for trykkende Mangel, det ivrigste, jeg sender op til det Høyeste Væsen!