Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Marie Cathrine Preisler (1784-12-uu)

MARIE CATHRINE PREISLER
født DEVEGGE.
1761—97.
TIL H.V. v. WARNSTEDT.
[1784, December]

Jeg nødes desverer til, at melde Deres Høyvelbaarenhed at ieg i denne Nat har veret saa elendig af gitg[gigt] i mine føder at ieg ikke kan gaa. Jeg vilde derfor med Deres tiladelse haalde mig varm, paa det der ikke skulde vere noget i Veyen i den neste uge. Min rolle i Datum in blanco er ubetydelig og ieg skal vist svare til den. ieg ber Kammerherren ike bliver vred at ieg melder det saa sildig.

11*