Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Marie Cathrine Preisler (1787)

[c. 1787].

Jeg ved Høy Velbaarne Herr Kammer-Herre negter mig ikke Ting, som di kan. Nu er min begerning til Dem, at laane mig den Kiole som ieg havde paa i aftes, for at synge i Kongens Klub med i aften.

Men siden den nu er til felles brug og de[n] ikke er min, saa haalder ieg det for rodeligst at tage en af mine egne paa, [h]vilket kan ikke skee uden et lidet Beviis fra Dem. for alting negt mig det inte, ellers er ieg i den største forlegenhed af verden, jeg vilde selv havet taget mig den frihed at sige det til Dem forleden aften, men Di saa mig for alvorlig ud.