Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Marie Cathrine Preisler (1788-07-05)

1787, 5. Juli.

Høy Velbaarne Hrr Kammerherre, der som de[t] er Dem Muligt da hielp Mig i Dag Mand[ag] med Nogle Penge; der som di viste hvor ulykelig ieg er, tro mig beste Hr. Kammerherre at der som ieg paa andre stæder kunde faa hielp, ieg skulde ved Gud ikke besvær Kamhr. Dem, der har desuden giort saa Meget for os at ieg nesten skammer mig for at bede Dem, men Nød bryder Alle love. Pint [over] at faa de[t] svar da ieg forleden fik 5 R. af Hr. Justits Raad Lassen, at han ikke kunde lade Mig faa fleere i denne sommer om ieg saa var hans Søster, de[t] svar var mig ikke meget fornøyeligt; hvad skal ieg Nu gøre. Nu har ieg atter skrevet ham til men venter gangske vist at han enten ikke er Hiemme eller ikke kan. ieg tager Alt saa min tilflugt til Dem og tilige beder Dem at Di unskylder mig min Dristighed, men Deres bestandige Godhed i mod mig har drevet mig der til.