Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Wilhelm Hauch FRA: Peter Rasmussen Saabye (1808-08-20)

TIL A. V. HAUCH.
1808, 20. August.

Den Dag jeg havde den Ære at see Deres Excellence paa Prøven af Arlechins Bryllup, blev mig tilsendt tvende Synge Roller Viinhøsten og Nonnerne, som jeg siden haver prøvet at synge, men det overstiger mine Krefter, da jeg siden den Tiid, Deres Excellence havde den Godhed for mig at befrie mig for disse Roller tilligemed fleere andre, ikke haver øvet min Stemme som den Gang var meget svag, og er ikke blevet bedre endnu, hvilket er meget naturligt, da jeg har brugt den i 28 Aar, og er ikke langt fra det 50de Aar.

Min Hukommelse har lidt meget, da jeg med Sandhed kan s. 178 sige ingen ved Theatret har arbejdet saa meget som jeg, og nu at begynde paa nyt igien, er ikkun at lægge mig i min Grav, saa meget meere, da jeg har været saa ulykkelig, at have Gigt i Hovedet, som meget ofte angriber Brystet; jeg beder derfor Deres Excellence ville have den Bevaagenhed, at befrie mig fra et Arbejde, som aldeles overstiger mine Kræfter; alt hvad jeg kan synge er jeg villig til at synge. Iøvrigt recommanderer jeg mig Deres Excellences Gunst og Bevaagenhed.

12